Tumblelog by Soup.io
 • pianistka
 • terriblelie
 • dilemma
 • kamaan
 • rabarbarowy
 • kammerflimmern
 • chrunchitgreen
 • farraway
 • brynia
 • emiltas
 • brzask
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 21 2017

4850 723e 500
Reposted fromkarahippie karahippie viapixielark pixielark
4122 cd05 500
Reposted fromdmd0313 dmd0313 viacassiopeiae cassiopeiae
4068 5867 500
8782 a738 500
Reposted frombluuu bluuu viapannakies pannakies
3913 c902 500
malgorzrzata
7742 f691 500

kitchen crush <3

source

Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
3160 636f 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viapannakies pannakies
Ogranicz się tylko do obserwacji, a stracisz orientację we własnym życiu. Można to przedstawić następująco: żyj najlepiej, jak umiesz. Życie jest grą, której zasady poznasz, jeśli pogrążysz się w niej bez reszty. Inaczej utracisz równowagę i marnujesz szansę. Ci, którzy nie grają, często jęczą i narzekają, że życie ich omija. Nie chcą przyjąć do wiadomości, że sami mogą je stworzyć.
— "Frank Herbert, Kapitularz Diuną"
Reposted fromawita awita viazdzir zdzir
5713 e86a 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viazdzir zdzir
1112 d4b1
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viairmelin irmelin
3355 fc3b 500
Reposted fromWicher Wicher viadancingwithaghost dancingwithaghost
1876 f202
Reposted fromKladderadatsch Kladderadatsch viakerosine kerosine
(...)Jeśli nie wrócę do Ciebie, to chyba umrę, a Ty wiesz, że jestem specjalistą w reżyserowaniu nieszczęścia.
— Marek Hłasko
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze via2708 2708
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl