Tumblelog by Soup.io
 • pianistka
 • terriblelie
 • dilemma
 • kamaan
 • rabarbarowy
 • kammerflimmern
 • chrunchitgreen
 • farraway
 • brynia
 • emiltas
 • jointskurwysyn
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 23 2017

zimny listopad, nasze serca tak gorące podaj mi dożylnie swoją miłość patrzę w Twoje oczy, rozszerzone jak moje jesteś moim wszystkim i to Ciebie pragnę nie proszę żebyś był zawsze, bo noszę Cię w sercu
19XI17
Reposted byhavingdreamsmadlajnxlickmysneakers
Reposted fromshakeme shakeme vialottibluebell lottibluebell
5298 1063
Reposted fromkarahippie karahippie viacristinaa cristinaa
Skończyło się. Unicestwiło właściwie bez początku. Pozostał cierpki smak i ogrom niepotrzebnego złudzenia. Oddam kilogramy idealizowania i hektolitry pięknych scenariuszy. Spadłam na ziemię. Szukam kierunkowskazu.
— N. Belcik
Brak snu to nic, problem to chcieć po nim żyć.
Reposted fromorchis orchis vialottibluebell lottibluebell
7285 b2d5
0861 5c8d
4593 b6d1
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viagdziejestola gdziejestola
4275 cdad 500
Reposted fromfosgen fosgen viaHoHo HoHo
9575 054d
8009 5db4
Reposted fromJamalus Jamalus viagdziejestola gdziejestola
Jak kamień w twarz Twój zimny głos na mnie działa.  To już nie Ty, nieznajomy ktoś. Pogubiłeś się, mnie zgubiłeś też i za rękę już nie trzymasz. Kiedy nie mam sił by dalej iść, Ciebie nie ma.
— "Nie szukaj mnie"
Reposted frommore-than-a-memory more-than-a-memory
8069 be2d
Reposted fromEmilieBronte EmilieBronte
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl